Windows

Cách ẩn ổ đĩa DVD, ổ cứng trên Windows 7

Ví dụ: Ban đầu máy tính của bạn có 3 phân vùng ổ cứng: C, D và E. Bây giờ chúng ta thực hiện thao tác ẩn phân vùng ổ D. B…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào