BANNER HTML1

Tổng hợp thuộc tính, Codes cơ bản trong HTML cho người mới

Tổng hợp thuộc tính, Codes cơ bản trong HTML cho người mới
Nếu không phải là dân lập trình thì không thiết kế được Web !?
Bạn nghĩ sao ?
Sai hoàn toàn. Sai bét luôn.
Này nhé Bạn không cần phải là dân lập trình chuyên nghiệp hay chuyên ngành IT gì cả. Trong bài viết này mình sẽ tổng hợp lại các thuộc tính code HTML căn bản. Chỉ cần mớ kiến thức nằm lòng này là các bạn đã đủ làm chủ được Blogspot theo ý mình rồi nhá.

Mình sẽ tổng hợp và cập nhật các mã lệnh, thuộc tính, code HTML mà mình biết được. Hi vọng sẽ hữu ích cho bạn nào cần nhé ! Đủ xài để chiến Blogspot các bạn à !

Thẻ
Thứ tự ưu tiên Thẻ: <div><a><span><text></đóng thẻ>
.abc => thẻ Class (trong Css blogspot)
#abc => thẻ ID  (trong Css blogspot)

Thuộc tính định dạng:
text-transform: uppercase  => Chữ hoa
text-transform: capitalize => Chữ hoa mỗi từ đầu
text-decoration: underline => Chữ gạch dưới
font-weight: bold => Chữ in đậm
font-style: italic => Chữ in nghiên
line-height: 1.2 => Độ cao dòng
letter-spacing: 0.5px => Khoản cách các từ (càng lớn càng rộng)
text-shadow: 1px 1px 1px #000 => Đổ bóng chữ
box-shadow: 1px 1px 1px #666 => Đổ bóng đối tượng
opacity: 0 (0-100) (1: default) => Hiệu ứng trong suốt
text-align: center => Canh giữa Text (left; right; justify)
border-radius: 5px => Bo cong viền
border: 2px dashed #e23342 => Viền xung quanh (dashed: nét liền; Solid: nét đứt)
target="_blank" => Chuyển tab mới khi click link

Thuộc tính vị trí:
margin: Trên- Phái - Dưới - Trái => Căn chỉnh vị trí biên
padding: => Căn chỉnh khoản cách từ biên
height: 10px => Chiều cao đối tượng
position:fixed  => Vị trí nổi cố định trên web
style='visibility: hidden' = Ẩn thuộc tính
display: none => Thuộc tính ẩn đối tượng
disabled="" => Thuộc tính ẩn đối tượng
<br /> => Xuống dòng
Ví dụ:
1. Định dạng Text: <span style="color: white; font-size: 10px;">ABC</span>
2. Link liên kết: <a href="link" title="Text">ABC</a>
3. Hình ảnh: <img src="linkphoto" alt="Text" width="100" height="100">
4. Hình ảnh kèm Link: <a href="link" target="_blank"><img height="100" width="100" src="linkphoto" /></a>
5. Code khung Scroll đối tượng
<div class="scrolls" style="height: 220px; box-sizing: border-box; overflow-x: scroll; overflow-y: scroll;"> ABC </div>
4. Copy bài viết hàng loạt Blogger: http://linkweb?redirect=false&start-index=1&max-results=9

Đang cập nhật...

Admin
Đăng nhận xét (0)
Mới hơn Cũ hơn

Quảng Cáo (HTML4)

BANNER HTML4

Quảng Cáo (HTML5)

BANNER HTML5
ĐĂNG KÝ KÊNH NHÉ