BANNER HTML1

Tổng hợp danh sách các Link vô cùng có giá trị cho các anh em chiến Facebook

Tổng hợp danh sách các Link vô cùng có giá trị cho các anh em chiến Facebook
Tổng hợp danh sách các Link vô cùng có giá trị cho các anh em chiến Facebook
Danh sách các Link vô cùng có giá trị cho các anh em chiến Facebook

Link chat với đội hỗ trợ Facebook:
https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi (từ 8h sáng đến 3h chiều)

Link Đổi tên cá nhân nhanh (không cần chờ 60 ngày):
https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

Link giải quyết các vấn đề đăng nhập:
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

Link kiến nghị cho Facebook:
https://www.facebook.com/help/127103474099499

Link báo cáo vi phạm bản quyền trên facebook:
https://www.facebook.com/help/contact/539946876093520

Link đề nghệ gộp trang facebook:
https://www.facebook.com/help/249601088403018

Link thay đổi ngày sinh:
https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

Link kiểm tra text trong nội dung 20%:
https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

Link báo cáo tài khoản cá nhân bị hack:
https://www.facebook.com/hacked

Link báo cáo tài khoản giả mạo:
https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603

Link kháng nghị treo cách thức thành toán:
https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189

Link báo cáo hoạt động bất thường:
https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

Link giải quyết tài khoản bị khóa:
https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

Link khôi phục Group:
https://www.facebook.com/help/contact/157461604368161

Link kháng nghị tài khoản bị gắn cờ:
https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

Link hỗ trợ các nhà quảng cáo:
https://www.facebook.com/business/resources

Link hỗ trợ cho doanh nghiệp:
https://www.facebook.com/business

Link trợ giúp Cộng đồng:
https://www.facebook.com/help/community

Link tìm hiểu chính sách quảng cáo:
https://www.facebook.com/policies/ads/
Admin

1 Nhận xét

Đăng nhận xét
Mới hơn Cũ hơn

Quảng Cáo (HTML4)

BANNER HTML4

Quảng Cáo (HTML5)

BANNER HTML5
ĐĂNG KÝ KÊNH NHÉ