BANNER HTML1

Thuộc tính Overflow trong CSS là gì ?


Thuộc tính Overflow có tác dụng thiết lập xem điều gì sẽ xảy khi nội dung vượt quá thành phần.

Cú pháp: overflow: visible|hidden|scroll|auto;

Trong đó:
visible - Nội dung vượt quá sẽ tràn ra phía bên ngoài thành phần. Đây là giá trị mặc định.
hidden - Nội dung vượt quá sẽ bị ẩn đi.
scroll - Thành phần hiển thị thêm thanh scroll để kéo.
auto - Nội dung vượt quá thì sẽ thêm thanh scroll vào thành phần.

Ví dụ: Thiết lập overflow scroll cho thẻ p.
p{
    background-color: orange;
    height: 100px;
    overflow: scroll;
}
AdMark
Đăng nhận xét (0)
Mới hơn Cũ hơn

Quảng Cáo (HTML4)

BANNER HTML4

Quảng Cáo (HTML5)

BANNER HTML5
ĐĂNG KÝ KÊNH NHÉ