Popular categories

Thuộc tính Overflow trong CSS là gì ?


Thuộc tính Overflow có tác dụng thiết lập xem điều gì sẽ xảy khi nội dung vượt quá thành phần.

Cú pháp: overflow: visible|hidden|scroll|auto;

Trong đó:
visible - Nội dung vượt quá sẽ tràn ra phía bên ngoài thành phần. Đây là giá trị mặc định.
hidden - Nội dung vượt quá sẽ bị ẩn đi.
scroll - Thành phần hiển thị thêm thanh scroll để kéo.
auto - Nội dung vượt quá thì sẽ thêm thanh scroll vào thành phần.

Ví dụ: Thiết lập overflow scroll cho thẻ p.
p{
    background-color: orange;
    height: 100px;
    overflow: scroll;
}
Welcome to TienNetwork.com - Blog sưu tầm và chia sẻ kiến thức Online, tất cả các nội dung trên blog được chúng tôi sưu tập và tổng hợp từ nhiều nguồn trên Internet. Nếu có vấn đề về bản quyền với bài viết trên Blog vui lòng liên hệ qua mail: tiennetwork@gmail.com. Chúng tôi sẽ xóa bài viết ngay lập tức.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét